Projecció internacional

Durant 2016 AMG ha intervingut en operacions d’inversió immobiliària estrangera per valor de 70.000.000€, principalment procedent de Regne Unit, Israel i França. També ha participat en diferents operacions societàries (M&A) d’inversió estrangera per un import aproximat de 46.000.000€. La procedència d’aquestes inversions ha estat Estats Units, França i Itàlia.

Delegació a Andorra

Al 2016 es van donar  les primeres passes per obrir una Delegació en el Principat d’Andorra i el 2017 està plenament operativa. Els darrers canvis legislatius i la seva fiscalitat harmonitzada amb la CEE, esdevenen una bona oportunitat per a moltes PIMES i ens permet atendre les necessitats dels nostres clients en aquell país, seguint amb el nostre projecte de creixement i  millora dels nostres serveis. 

NOTÍCIES I PUBLICACIONS

FISCAL

Apostem per una planificació fiscal integral i específica per a cada client

LABORAL

Oferim assessorament sobre totes les matèries relatives a les relacions laborals

JURÍDIC

Comprèn l’assessorament en tots els àmbits del dret societari

PATRIMONIAL

Assessorament en tots els àmbits del dret immobiliari i urbanístic

COMPTABILITAT I FINANCES

Comptem amb una àrea d’externalització comptable i administrativa

CONSULTORIA ESTRATÈGICA

Acompanyem i complementem a l’empresari o directiu