COMUNICACIÓ CODI LEI
5 des 2017

COMUNICACIÓ CODI LEI

Els comuniquem que totes les empreses (persones jurídiques) que operin en mercats financers precisaran obtenir prèviament un codi identificador de 20 camps alfanumèrics que les identificarà a nivell mundial, anomenat codi LEI (Legal Entity Identifier).

Llegir més

Ponència Cambra de Comerç de Barcelona
27 nov 2017

Ponència Cambra de Comerç de Barcelona

Ens complau informar-vos que el proper 15 de desembre, Josep Mª Moré (soci AMG àrea consultoria) impartirà una ponència a la Cambra de Barcelona (dintre del programa Jornades Campus Cambra) amb el títol: “Comencem 2018 generant resultats?  Estratègia de negoci pel futur de l’empresa”. Llegir més

MESURES PER ACLARIR LA FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA LLEI 6/2017
22 nov 2017

MESURES PER ACLARIR LA FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA LLEI 6/2017

L’article 11 de la Llei 6/2017, que entra en vigor l’2018.01.01, modifica la regla 5a de l’art.30.2 de la LIRPF (Llei 35/2006), quant a la deduïbilitat en l’IRPF de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat, que resta redactada de la manera següent: Llegir més

Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom
7 nov 2017

Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

A dia d’avui, i quan ha estat aprovada la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom, estem a l’espera de la seva corresponent publicació al BOE per a la seva entrada en vigor, llevat dels articles i disposicions que s’han ajornat per a l’any 2018.

Llegir més

NOU MODEL 232 – Declaració informativa d’operacions vinculades, i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals
10 oct 2017

NOU MODEL 232 – Declaració informativa d’operacions vinculades, i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

El passat 28 d’agost es va publicar l’Ordre HFP/816/2017, per la qual s’aprova el model 232 com a declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, que estarà disponible només en format electrònic.

Per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, s’ha optat per traslladar del model 200 (declaració del IS) al nou model 232:

  • Les operacions amb persones o entitats vinculades (art.13.4 RIS)
  • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art.23 i DT 20ª LIS). Manté el contingut en els mateixos termes que estaven a la declaració IS de 2015.
  • Les operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Manté el contingut en els mateixos termes que estaven a la declaració IS de 2015

Llegir més

Impost sobre els Actius no Productius de les Persones Jurídiques
7 jun 2017

Impost sobre els Actius no Productius de les Persones Jurídiques

Des del passat 13/05/2017 ha entrat en vigor a Catalunya un nou IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES.

Aquest impost té com a objecte gravar els béns que no siguin productius sempre que estiguin ubicats a Catalunya.

Es poden considerar béns sobre actius no productius:

  • Béns immobles, la valoració vindrà determinada pel valor cadastral actualitzat.
  • Vehicles a motor, embarcacions i aeronaus, la valoració serà la del mercat.
  • Objectes d’art i joies amb un valor superior a l’establert per la Llei de Patrimoni Històric, que es valoraran a preu de mercat en la data de la meritació de l’impost.

Llegir més

LA FISCALITAT AL CROWDFUNDING: EL CROWDFUNDING COMPORTA TRIBUTACIÓ?
19 mai 2017

LA FISCALITAT AL CROWDFUNDING: EL CROWDFUNDING COMPORTA TRIBUTACIÓ?

Té una idea en ment però necessita finançament per desenvolupar-la, o des de l’altre punt de vista, decideix invertir en projectes a través d’aquestes plataformes de difusió. Sap quines repercussions fiscals comporta el crowdfunding?

Té el pla de negocis preparat, però li falta el capital, si no vol anar a un banc o a inversors externs, o aquests no li proporcionen els diners necessaris, encara queda una via de cada vegada més presència al panorama de la recerca de finançament, que permet no siguem dependents d’aquest sistema: el crowdfunding. Bàsicament es tracta d’exposar el projecte al públic per obtenir petites quantitats de diners per part d’aquests, microfinançament en massa. A canvi d’aquesta aportació particular de diners, el beneficiari creador del projecte pot recompensar de diverses maneres segons la tipologia de crowdfunding en què ens trobem, i això comportarà les repercussions fiscals a l’efecte. Llegir més

NOVETATS EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE DADES
21 abr 2017

NOVETATS EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE DADES

El nou Reglament General de Protecció de Dades (en endavant RGPD), que va entrar en vigor el passat 25 de Maig de 2.016 i serà directament aplicable a partir del 25 de Maig de 2.018, introdueix diverses novetats que tindran efectes a les legislacions nacionals dels Estats Membres.

En aquest moment, a Espanya ja s’està treballant en un avantprojecte de llei que modificaria la vigent L.O.P.D. amb l’objectiu d’adaptar-se a aquest nou reglament europeu i facilitar-ne l’aplicació. Llegir més

REGISTRE DE JORNADA DELS TREBALLADORS
11 abr 2017

REGISTRE DE JORNADA DELS TREBALLADORS

El passat 23 de març de 2017 la Sala del Social del Tribunal Suprem va dictar una sentència que estima el recurs de cassació interposat per Bankia contra la Sentència de l’Audiència Nacional del 2015 que li imposava un control de la jornada diària realitzada pels empleats. Llegir més