Ponència a la Cambra “Com generar valor amb el Consell d’Administració?”
7 set 2018

Ponència a la Cambra “Com generar valor amb el Consell d’Administració?”

Després d’unes bones vacances i ja amb el setembre encaminat ens complau convidar-vos a la ponència “Com generar valor amb el Consell d’Administració?”. Aquesta conferència serà impartida pel nostre soci Josep María Vaig habitar, consultor expert de l’àrea de Consultoria estratègica del despatx.

Dijous 27 setembre 2018

Data inicio: 27/9/2018

Data fi: 27/9/2018

Hora inicio: 16:00h

Dia de la setmana: dijous

Lloc de realització: Auditori Càmera -Av. Diagonal, 452 – Barcelona

Llegir més

Modificacions Fiscals a la  Llei Pressupostos Generals de l’Estat
30 jul 2018

Modificacions Fiscals a la Llei Pressupostos Generals de l’Estat

A continuació els informem de les principals NOVETATS FISCALS incloses en la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018:

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’ IRPF amb efectes des del 05-07-2018:

  • Augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball, i augmenta la quantia per sota de la qual es podrà aplicar. La reducció es pot aplicar als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.

Llegir més

NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE
9 mai 2018

NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE

Fem arribar aquesta circular als nostres clients amb la finalitat de informar sobre els canvis que suposarà l’entrada en vigor, el proper 25 de maig de 2.018, del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu (RGPD – Reglamento General de Protecció de Dades), finalitzant el termini de dos anys concedit per a l’adequació d’ aquesta nova regulació. Amb això, a l’esmentada data, quedaran derogats la Llei i el Reglament espanyols (Llei 15/1999 de Protecció de Dades i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament).

Totes les empreses hauran d’adaptar-se al nou Reglament, i no fer-ho pot implicar importants sancions. Per aquesta raó, informem de les principals novetats que implicarà aquesta nova regulació.

Llegir més

Curs Venda de l’Empresa: Creació de Valor i Procés a la Cambra de Comerç de Barcelona
16 mar 2018

Curs Venda de l’Empresa: Creació de Valor i Procés a la Cambra de Comerç de Barcelona

Després de l’èxit de les darreres edicions, el proper mes de maig Jordi Gallemí i Josep Maria Moré, socis del despatx, reediten el curs Venda de l’Empresa: Creació de Valor i Procés a la Cambra de Comerç de Barcelona.

En aquest curs aprendràs tot el que cal saber per a preparar la teva empresa per a la venda o bé encarar un pla d’adquisicions.  Hi treballaràs com maximitzar-ne el valor, diagnosticant i aliniant les dimensions de Negoci, Corporatives i Vitals per a l’èxit en el procès i coneixeràs el full de ruta a seguir per a materialitzar-lo.

Llegir més

Model 720 2017-DECLARACIÓ DE BÉNS A L’ESTRANGER
12 mar 2018

Model 720 2017-DECLARACIÓ DE BÉNS A L’ESTRANGER

Benvolgut client,

Els recordem que el termini de presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER, model 720, corresponent a l’exercici 2017 finalitza el proper 2 d’abril de 2018.
Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la LGT (herències jacents, comunitats de béns, etc.) han de subministrar a l’Administració tributària, excepte en determinats supòsits o exoneracions, la següent informació:

Llegir més

COMUNICACIÓ CODI LEI
5 des 2017

COMUNICACIÓ CODI LEI

Els comuniquem que totes les empreses (persones jurídiques) que operin en mercats financers precisaran obtenir prèviament un codi identificador de 20 camps alfanumèrics que les identificarà a nivell mundial, anomenat codi LEI (Legal Entity Identifier).

Llegir més

Ponència Cambra de Comerç de Barcelona
27 nov 2017

Ponència Cambra de Comerç de Barcelona

Ens complau informar-vos que el proper 15 de desembre, Josep Mª Moré (soci AMG àrea consultoria) impartirà una ponència a la Cambra de Barcelona (dintre del programa Jornades Campus Cambra) amb el títol: “Comencem 2018 generant resultats?  Estratègia de negoci pel futur de l’empresa”. Llegir més

MESURES PER ACLARIR LA FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA LLEI 6/2017
22 nov 2017

MESURES PER ACLARIR LA FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA LLEI 6/2017

L’article 11 de la Llei 6/2017, que entra en vigor l’2018.01.01, modifica la regla 5a de l’art.30.2 de la LIRPF (Llei 35/2006), quant a la deduïbilitat en l’IRPF de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat, que resta redactada de la manera següent: Llegir més

Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom
7 nov 2017

Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

A dia d’avui, i quan ha estat aprovada la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom, estem a l’espera de la seva corresponent publicació al BOE per a la seva entrada en vigor, llevat dels articles i disposicions que s’han ajornat per a l’any 2018.

Llegir més

NOU MODEL 232 – Declaració informativa d’operacions vinculades, i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals
10 oct 2017

NOU MODEL 232 – Declaració informativa d’operacions vinculades, i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

El passat 28 d’agost es va publicar l’Ordre HFP/816/2017, per la qual s’aprova el model 232 com a declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, que estarà disponible només en format electrònic.

Per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, s’ha optat per traslladar del model 200 (declaració del IS) al nou model 232:

  • Les operacions amb persones o entitats vinculades (art.13.4 RIS)
  • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art.23 i DT 20ª LIS). Manté el contingut en els mateixos termes que estaven a la declaració IS de 2015.
  • Les operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Manté el contingut en els mateixos termes que estaven a la declaració IS de 2015

Llegir més