NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE
9 mai 2018

NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE

Fem arribar aquesta circular als nostres clients amb la finalitat de informar sobre els canvis que suposarà l’entrada en vigor, el proper 25 de maig de 2.018, del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu (RGPD – Reglamento General de Protecció de Dades), finalitzant el termini de dos anys concedit per a l’adequació d’ aquesta nova regulació. Amb això, a l’esmentada data, quedaran derogats la Llei i el Reglament espanyols (Llei 15/1999 de Protecció de Dades i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament).

Totes les empreses hauran d’adaptar-se al nou Reglament, i no fer-ho pot implicar importants sancions. Per aquesta raó, informem de les principals novetats que implicarà aquesta nova regulació.

Llegir més

Curs Venda de l’Empresa: Creació de Valor i Procés a la Cambra de Comerç de Barcelona
16 mar 2018

Curs Venda de l’Empresa: Creació de Valor i Procés a la Cambra de Comerç de Barcelona

Després de l’èxit de les darreres edicions, el proper mes de maig Jordi Gallemí i Josep Maria Moré, socis del despatx, reediten el curs Venda de l’Empresa: Creació de Valor i Procés a la Cambra de Comerç de Barcelona.

En aquest curs aprendràs tot el que cal saber per a preparar la teva empresa per a la venda o bé encarar un pla d’adquisicions.  Hi treballaràs com maximitzar-ne el valor, diagnosticant i aliniant les dimensions de Negoci, Corporatives i Vitals per a l’èxit en el procès i coneixeràs el full de ruta a seguir per a materialitzar-lo.

Llegir més

Model 720 2017-DECLARACIÓ DE BÉNS A L’ESTRANGER
12 mar 2018

Model 720 2017-DECLARACIÓ DE BÉNS A L’ESTRANGER

Benvolgut client,

Els recordem que el termini de presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER, model 720, corresponent a l’exercici 2017 finalitza el proper 2 d’abril de 2018.
Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la LGT (herències jacents, comunitats de béns, etc.) han de subministrar a l’Administració tributària, excepte en determinats supòsits o exoneracions, la següent informació:

Llegir més

COMUNICACIÓ CODI LEI
5 des 2017

COMUNICACIÓ CODI LEI

Els comuniquem que totes les empreses (persones jurídiques) que operin en mercats financers precisaran obtenir prèviament un codi identificador de 20 camps alfanumèrics que les identificarà a nivell mundial, anomenat codi LEI (Legal Entity Identifier).

Llegir més

Ponència Cambra de Comerç de Barcelona
27 nov 2017

Ponència Cambra de Comerç de Barcelona

Ens complau informar-vos que el proper 15 de desembre, Josep Mª Moré (soci AMG àrea consultoria) impartirà una ponència a la Cambra de Barcelona (dintre del programa Jornades Campus Cambra) amb el títol: “Comencem 2018 generant resultats?  Estratègia de negoci pel futur de l’empresa”. Llegir més

MESURES PER ACLARIR LA FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA LLEI 6/2017
22 nov 2017

MESURES PER ACLARIR LA FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA LLEI 6/2017

L’article 11 de la Llei 6/2017, que entra en vigor l’2018.01.01, modifica la regla 5a de l’art.30.2 de la LIRPF (Llei 35/2006), quant a la deduïbilitat en l’IRPF de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat, que resta redactada de la manera següent: Llegir més

Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom
7 nov 2017

Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

A dia d’avui, i quan ha estat aprovada la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom, estem a l’espera de la seva corresponent publicació al BOE per a la seva entrada en vigor, llevat dels articles i disposicions que s’han ajornat per a l’any 2018.

Llegir més

NOU MODEL 232 – Declaració informativa d’operacions vinculades, i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals
10 oct 2017

NOU MODEL 232 – Declaració informativa d’operacions vinculades, i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

El passat 28 d’agost es va publicar l’Ordre HFP/816/2017, per la qual s’aprova el model 232 com a declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, que estarà disponible només en format electrònic.

Per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, s’ha optat per traslladar del model 200 (declaració del IS) al nou model 232:

  • Les operacions amb persones o entitats vinculades (art.13.4 RIS)
  • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art.23 i DT 20ª LIS). Manté el contingut en els mateixos termes que estaven a la declaració IS de 2015.
  • Les operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Manté el contingut en els mateixos termes que estaven a la declaració IS de 2015

Llegir més

Impost sobre els Actius no Productius de les Persones Jurídiques
7 jun 2017

Impost sobre els Actius no Productius de les Persones Jurídiques

Des del passat 13/05/2017 ha entrat en vigor a Catalunya un nou IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES.

Aquest impost té com a objecte gravar els béns que no siguin productius sempre que estiguin ubicats a Catalunya.

Es poden considerar béns sobre actius no productius:

  • Béns immobles, la valoració vindrà determinada pel valor cadastral actualitzat.
  • Vehicles a motor, embarcacions i aeronaus, la valoració serà la del mercat.
  • Objectes d’art i joies amb un valor superior a l’establert per la Llei de Patrimoni Històric, que es valoraran a preu de mercat en la data de la meritació de l’impost.

Llegir més