Projecció internacional

Actualment, el nostre despatx segueix intervenint en nombroses operacions d’inversió immobiliària estrangera, principalment en l’àmbit residencial, -rehabilitació d’edificis i promoció- procedents de Regne Unit, Israel i França, amb un volum durant l’exercici en curs de 58.000.000,-€;

També continua positivament l’execució d’operacions societàries en l’àmbit de la pyme (M&A) d’inversió estrangera i nacional. Durant els tres primers trimestres s’han tancat quatre adquisicions d’empreses nacionals por un import global de 28.000.000,-€.

Delegació a Andorra

El nostre despatx al Principat d’Andorra està ja en plena fase de consolidació i expansió, atenent societats locals i filials espanyoles. Els darrers canvis legislatius i la seva fiscalitat harmonitzada amb la CEE, han impulsat al Principat essent una bona oportunitat d’expansió i diversificació per moltes PYMES. De la mà d’ADI (Andorra Desenvolupament i Inversió) s’han promocionat diverses iniciatives empresarials.

NOTÍCIES I PUBLICACIONS

FISCAL

Apostem per una planificació fiscal integral i específica per a cada client

LABORAL

Oferim assessorament sobre totes les matèries relatives a les relacions laborals

JURÍDIC

Comprèn l’assessorament en tots els àmbits del dret societari

PATRIMONIAL

Assessorament en tots els àmbits del dret immobiliari i urbanístic

COMPTABILITAT I FINANCES

Comptem amb una àrea d’externalització comptable i administrativa

CONSULTORIA ESTRATÈGICA

Acompanyem i complementem a l’empresari o directiu