Comprèn l’assessorament en tots els àmbits del dret societari; assumptes personals i familiars regulats en l’ordenament civil; assessorament i intervenció en l’especialitat del dret immobiliari i urbanístic i la intervenció en tota classe de procediments judicials i arbitrals:

MERCANTIL

  • Contractació mercantil. Secretaria de Consells d’Administració.
  • Operacions de reestructuració mercantil: Fusions. Escissions. Adquisicions (M&A)
  • Empresa Familiar. Protocols.
  • Protecció de dades.

CIVIL

  • Contractació civil: Contracte d’arres, compravenda d’immobles, préstecs hipotecaris, contractes d’arrendament.
  • Successions: manifestació d’herències, testaments, accions judicials en l’àmbit del dret de successions.

PROCESSAL

  • Procediments judicials o arbitrals en les diferents especialitats del drets: civil, concursal, processal laboral, arrendaments, dret de família (separacions i divorcis) i dret de successions, etc.

FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

  • Constitució i assessorament sobre tot tipus d’entitats jurídiques sense ànim de lucre, d’àmbit autonòmic i estatal.

Si vols més informació, posa't en contacte amb nosaltres!

Som un despatx que defensa uns valors positius de treball i per això donem importància al bon ordre i a la metodologia adequada a la nostra feina.