L’àrea d’especialització laboral d’AMG ofereix assessorament sobre totes les matèries relatives a les relacions laborals, polítiques de remuneració, Seguretat Social, inspeccions de treball i règim sancionador.

Aquesta àrea també s’encarrega de portar a terme l’administració de les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social. S’ocupa també de tots els tràmits necessaris per a la contractació i alta/baixa de personal a l’empresa.

SERVEIS

  • Assessorament permanent en Dret laboral i contractació de personal. Operativa recurrent en l’àmbit laboral.
  • Negociació, planificació i disseny de convenis col•lectius i d’empresa, modificacions de condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional.
  • Inspeccions, recursos i reclamacions administratives en matèria laboral.
  • Permisos de treball i formalitats administratives en la contractació d’empleats, tant a nivell nacional com internacional.
  • Assessorament en prevenció de riscos laborals.
  • Realització d’auditories d’aspectes jurídic-laborals i tractament de les possibles contingències.
  • Previsions futures: càlculs estimatius de pensions de jubilació.
  • Reestructuració de plantilles, Expedients de Regulació d’Ocupació (ERE).
  • Pràctica processal laboral: conciliacions, procediments judicials.

Si vols més informació, posa't en contacte amb nosaltres!

A AMG Assessors defensem la importància dels valors i per això ens agrada pensar i actuar sempre amb dedicació i compromís amb els nostres clients.