Marc Artero

Soci fundador d’AMG

És Graduat Social, i és el coordinador del departament Laboral i de Recursos Humans d’AMG. Atresora més de 15 anys d’experiència en la gestió integral de RRHH, estrangeria i en l’àmbit jurídic laboral. Aquests últims anys ha centrat la seva activitat en temes d’avaluació de llocs de treball, reestructuracions de plantilles, consultoria en RRHH i procediments judicials relacionats.

Sergio Balagué

Soci fundador d’AMG

Llicenciat en Dret, amb més de 20 anys d’experiència. Exerceix les seves funcions en el Departament Fiscal des de fa més de 15 anys, especialitzat en l’assessorament i planificació fiscal de PIMES en tots els àmbits (imposició directa i indirecta) i en els aspectes fiscals derivats d’operacions de fusió i adquisició, inversió immobiliària i reestructuració de grups empresarials. Coordina el departament fiscal d’AMG.

David F. Capo

Soci fundador d’AMG

Advocat, amb més de 20 anys d’experiència.
Exerceix les seves funcions principalment en les especialitats de planificacions successòries i protocols familiars, així com en tot tipus d’entitats sense ànim de lucre.
És responsable de l’àrea de gestió.

Jordi Gallemí

Soci fundador d’AMG

Llicenciat en Dret per la UB; Diplomat per ESADE en Dret Concursal i per IESE (PADE), amb més de 25 anys d’experiència en la pràctica processal, civil i mercantil (en l’àmbit societari). També centra el seu interès al sector immobiliari, amb experiència en arrendaments, expropiacions i operacions immobiliàries. Assessora a diverses family offices en les seves inversions i gestió immobiliària.

Sergi Rovira

Soci fundador d’AMG

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, i Diplomat en Ciències Empresarials a la UB.
Màster en Direcció Fiscal de l’Empresa per la UB l’any 2001. Economista col·legiat des de l’any 2001.
Exerceix les seves funcions en el Departament Fiscal des de fa 15 anys. Especialitzat en la fiscalitat de les PIMES, així com d’entitats sense ànim de lucre. Director dels comptes de les entitats jurídiques de capital internacional. Coordina el departament fiscal.

Josep Maria Moré

Soci Àrea Corporate i Estratègia empresarial

Economista per la UAB i MBA per l’IESE. Lidera l’àrea de Consultoría estratègica d’AMG des de fa 15 anys.
Acompanya i assessora a l’empresari en processos  de Fusions i Adquisicions (M&A), Planificació Estratègica i d’altres Operacions Corporatives. Combina la seva activitat com a consultor amb la formació de Directius en institucions com la Cambra de Comerç de Barcelona o MDE Business School d’Abidjan (IESE).