FISCAL

L’àrea d’especialització fiscal d’AMG té un sòlid equip de professionals que ofereixen als seus clients solucions eficaces i d’aportació de valor en l’àmbit de l’assessorament i planificació fiscal de les persones, tant físiques com jurídiques.

LABORAL

L’àrea d’especialització laboral d’AMG ofereix assessorament sobre totes les matèries relatives a les relacions laborals, polítiques de remuneració, Seguretat Social, inspeccions de treball i règim sancionador, així com portar a terme l’administració de les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social.

JURÍDIC

Comprèn l’assessorament en tots els àmbits del dret societari; assumptes personals i familiars regulats en l’ordenament civil; assessorament i intervenció en l’especialitat del dret immobiliari i urbanístic i la intervenció en tota classe de procediments judicials i arbitrals.

PATRIMONIAL

El fet de poder atendre de manera coordinada totes les tasques mitjançant un sol equip de professionals, ens permet oferir als nostres clients un òptim rendiment del seu patrimoni.

COMPTABILITAT I FINANCES

AMG compta amb una àrea d’externalització comptable i administrativa per simplificar la gestió de l’empresa i optimitzar els seus recursos, tenint sempre accés a la informació comptable i de gestió actualitzada.

CONSULTORIA ESTRATÈGICA

La dinàmica del dia a dia, en la majoria de les ocasions, no facilita a les empreses fixar la necessària atenció als processos de canvi i formulació estratègica. La nostra missió com a consultors externs és la d’acompanyar i complementar l’empresari o directiu aportant impuls, metodologia, experiència, contrast i sentit crític, en els processos d’aquesta naturalesa singular.