COMUNICACIÓ CODI LEI

Els comuniquem que totes les empreses (persones jurídiques) que operin en mercats financers precisaran obtenir prèviament un codi identificador de 20 camps alfanumèrics que les identificarà a nivell mundial, anomenat codi LEI (Legal Entity Identifier).

Es pretén amb aquest codi, identificar les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres, sent una obligació establerta a nivell comunitari i sense la qual, les entitats financeres no permetran operar a aquestes persones jurídiques. El codi és únic per persona jurídica, de manera que únicament s’haurà d’obtenir-ne un independentment dels Bancs, intermediaris financers o Plataformes on operi amb instruments financers cotitzats.

L’emissió i gestió del LEI a Espanya ha estat confiada al Registre Mercantil, sent el Col·legi de Registradors d’Espanya la Institució encarregada de coordinar el funcionament del sistema al nostre país i de vetllar per l’estricte compliment dels estàndards tècnics i de qualitat definits per el Regulatory Oversight Committee (ROC) i la Global Entity Identifier Foundation (GLEIF). La seva obtenció requereix que el sol·licitant empleni una sol·licitud aportant unes dades bàsiques de l’entitat i que acrediti si actua en representació de la seva entitat. Així mateix, haurà de renovar anualment.

El codi LEI serà obligatori per operar amb els productes dels mercats financers, concretament:

  • A partir l’1 de Novembre de 2017 per operar a Derivats (permutes financeres, caps, floor, collaret) i Assegurances de canvi
  • A partir del 3 de gener de 2018 per operar en productes de renda variable i renda fixa (accions i altres instruments cotitzats, instrument de renda fixa (bons, pagarés, lletres del Tresor) ja sigui a venciment o en pacte de recompra, i bons estructurats.

Per a més informació al respecte, no dubteu a contactar amb l’àrea fiscal d’AMG.

Salutacions cordials