IVA / IRPF: LLOGUER DE PIS COM A VIVENDA I DESPATX

El lloguer d’un pis, si es destina exclusivament a habitatge, està exempt d’IVA, però si l’inquilí utilitza part de l’immoble com a despatx professional llavors sí que haurà de repercutir IVA sobre el total de la renda.

Tingui en compte que aquesta obligació comportarà unes altres d’àmbit formal davant Hisenda com la de donar-se d’alta en el cens d’empresaris, emetre factures i presentar declaracions d’IVA.

En relació amb l’IRPF sí podrem fer distinció sobre la part destinada a habitatge i la part a despatx (a diferència del tractament en IVA). Així el destinat a habitatge es podrà aplicar la reducció prevista sobre el rendiment net del 50%, i la resta destinada a despatx no aplicarà reducció alguna. La llei de l’IRPF a diferència de la de l’IVA exigeix per a  aquesta reducció una utilització com a habitatge, però no de caràcter exclusiu.

_dsc4811-sala-5

Per últim, haurà d’aplicar-se retenció per la part del lloguer destinada a despatx, d’acord a la superfície destinada.

Per tant valorem a l’hora d’escollir el nostre arrendatari, ja que en aquest supòsit ens comportaria un perjudici tant econòmic (la reducció no aplicable al 100% de la renda en l’IRPF) com a formal (declaracions d’IVA, repercussió d’IVA, facturar, etc.) el que el nostre arrendatari vulgui donar-li aquest ús mixt.

Alejandro González

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.