PRESTACIÓ PER MATERNITAT – EXEMPCIÓ IRPF

L’informem que el passat mes de novembre es va donar a conèixer el contingut de la sentència 810/2016 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid que qüestiona la interpretació feta fins al moment per part de l’Agència Tributària en relació al tractament de les percepcions percebudes en concepte de prestació per maternitat.

La sentència del TSJ de Madrid estima la demanda presentada per una contribuent que sol·licitava el re càlcul de la seva declaració de la renda en considerar que la prestació per maternitat està exempta de tributació. S’argumenta a la sentència que:

“La prestació per maternitat percebuda per l’actora d’aquest ens públic ha d’estar forçosament inclosa en el tercer paràgraf de l’art. 7 h) de la Llei d’IRPF, ja que aquest precepte reconeix tal benefici tributari, amb caràcter general, en el seu paràgraf tercer i el que fa al paràgraf quart és ampliar el benefici fiscal a les prestacions que tinguin procedència d’altres ens públics, tant locals com autonòmics.”

Assenyalar que aquesta sentència per si sola no crea jurisprudència i que de fet ja hi ha hagut alguna sentència contrària, que avala la tesi d’Hisenda, com la sentència del TSJ d’Andalusia que considera que aquesta exempció fiscal únicament afecta a les prestacions per maternitat autonòmiques i locals. Així doncs s’haurà de restar a l’espera de les reaccions de l’Agència Tributària, així com molt previsiblement al possible pronunciament del TS que s’espera que s’acabi pronunciant davant les múltiples solucions de devolucions que es creu que es presentaran.

Per tant, si ha percebut la prestació per maternitat/paternitat des del 2012 i vol sol·licitar la rectificació de la seva autoliquidació d’IRPF no dubti en posar-se en contacte amb el nostre departament fiscal qui li explicarà els tràmits a seguir. No obstant això, i fins que l’Agència Tributària no doni a conèixer el seu criteri sobre aquest tema, per tal d’evitar possibles sancions, li aconsellem que per a la propera renda tributi per aquest concepte i sol·liciti posteriorment la rectificació per evitar qualsevol tipus de sanció.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.