IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES
3 oct 2019

IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

L’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya. La intenció del legislador és incentivar la adequació de la titularitat jurídica dels bens no productius al seu titular real, perseguint una redistribució de la renda i, a la vegada, lluitar contra el frau fiscal, evitant la pràctica de mètodes de evasió fiscal, com és la incorporació de patrimoni personal dins d’entitats societàries.

L’impost va ser creat per la Llei 6/2017 (DOGC 12-05-2017) i modificat pel Decret Llei 8/2019 (DOGC 16-05-2019) després que el Tribunal Constitucional mitjançant Sentència 28/2019, de 28 de febrer, resolgués el recurs d’inconstitucionalitat i declarés l’impost adequat al marc constitucional vigent.

Llegir més

QUAN I PER QUÈ CREAR UN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ A LA NOSTRA EMPRESA?
3 jun 2019

QUAN I PER QUÈ CREAR UN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ A LA NOSTRA EMPRESA?

El nostre soci Josep Maria Moré,MBA de IESE, consultor i integrant de diversos consells d’administració, i Jordi Gallemí,Advocat, diplomat per IESE (PADE) i per ESADE en Dret Concursal, han preparat un nou curs de formació a impartir en la Seu Central de la Cambra de Comerç de Barcelona,els pròxims  4, 18 i 25 de juny.

Són objectius del curs analitzar la idoneïtat del quan i per què és convenient per a  la nostra empresa implementar un Consell d’Administració.Distingir les tasques pròpies del govern de l’empresa i les de gestió de l’activitat,així com les responsabilitats i implicacions jurídiques dels seus membres.

Per a governar la complexitat, evolució i creixement d’una empresa,convé plantejar-se la necessitat de diferenciar les responsabilitats de governar-lideratge estratègic-i dirigir-lideratge operatiu-,i la bona configuració d’un Consell d’Administració pot esdevenir en un bon instrument per a aquesta distinció.

EXEMPCIÓ IRPF PRESTACIONS PER MATERNITAT / PATERNITAT PERCEBUDES DE LA SEGURETAT SOCIAL
7 des 2018

EXEMPCIÓ IRPF PRESTACIONS PER MATERNITAT / PATERNITAT PERCEBUDES DE LA SEGURETAT SOCIAL

La Sentència del Tribunal Suprem, de 3 d’octubre de 2018, estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’ IRPF

 

La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social, segons nota informativa de l’Agència Tributària.

Llegir més

Programa “VENDA I COMPRA D’EMPRESES I NEGOCIS”
16 nov 2018

Programa “VENDA I COMPRA D’EMPRESES I NEGOCIS”

 

La propera setmana els nostres socis, el professor Josep Maria Moré, MBA d’IESE, consultor i integrant de diversos consells d’administració, i el professor Jordi Gallemí Llicenciat en Dret per la UB, titulat por ESADE en Dret Concursal estaran impartint el programa “VENDA I COMPRA D’EMPRESES I NEGOCIS”

L’excepcionalitat d’aquests processos requereix d’unes capacitats i coneixements que ens ajudin a gestionar el procés òptimament.

Si es donen oportunitats en el mercat de creixement mitjançant la compra d’altres empreses o bé si ha arribat el moment de vendre la pròpia empresa en condicions òptimes per a apropiar-se del valor generat, l’empresari o directiu es planteja un seguit de preguntes pertinents:

  • L’empresa en qüestió, té avui el màxim valor possible? Té potencial de major generació de valor?
  • Com es retribueix el valor generat per el venedor a l’hora que el comprador aconsegueix pagar el mínim preu possible?
  • Com puc identificar noves oportunitats i que incorporin models de creixement?

Aquestes i moltes altres preguntes les resoldrem juntament amb Cambra de Comerç de Barcelona.

Inscripcions:

https://www.cambrabcn.org/es_ES/negocio/formacion-de-empresarios-y-directivos/programa-de-venta-y-compra-de-empresas-y-negocios-

Les prestacions per maternitat queden exemptes d’IRPF segons el Tribunal Suprem
10 oct 2018

Les prestacions per maternitat queden exemptes d’IRPF segons el Tribunal Suprem

Fins ara la Direcció general de Tributs mantenia que, la prestació de maternitat era la substitució a la retribució normal del treball, això és que després del naixement d’un fill deixa de percebre’s la retribució habitual per percebre la pròpia de la Seguretat Social.

Aquesta assimilació derivava a equiparar la tributació de tots dos supòsits: si la retribució del treball està subjecta i no eximeix de l’IRPF, per què no anava a estar-ho la prestació per maternitat?. Fins ara Hisenda aplicava el criteri de la tributació d’aquesta prestació, i la Seguretat Social retenia conseqüentment a compte.

Llegir més

Programa “”Finançament per al creixement de l’empresa”
9 oct 2018

Programa “”Finançament per al creixement de l’empresa”

La setmana vinent el nostre soci de l’Àrea de Consultoria, el professor Josep Maria Moré, MBA de IESE, consultor i integrant de diversos consells d’administració, estarà impartint el programa de “Finançament per al creixement de l’empresa”.

On ajudarem a saber manejar eines de control per la prendre de decisions, fixant-nos en el punt de vista de les finances.

El curs va dirigit a empresaris i directius que desitgin millorar la seva base de coneixements financers amb un programa de 16 hores desenvolupat al matí, permetent assegurar coneixements teòrics i reforçar coneixements pràctics relacionats amb els estats comptables, les necessitats de fons de maniobra i les inversions en actius fixos.

Cadascun dels tres mòduls integra la resolució d’un cas pràctic, i cada assistent gaudirà d’una tutoria individual.

Lloc: Delegació Cambra – Baix Llobregat

Horari: 18/10/2018 – 15/11/2018 als 9.30h

Preu: 590€

Inscripcions:

Ponència a la Cambra “Com generar valor amb el Consell d’Administració?”
7 set 2018

Ponència a la Cambra “Com generar valor amb el Consell d’Administració?”

Després d’unes bones vacances i ja amb el setembre encaminat ens complau convidar-vos a la ponència “Com generar valor amb el Consell d’Administració?”. Aquesta conferència serà impartida pel nostre soci Josep María Vaig habitar, consultor expert de l’àrea de Consultoria estratègica del despatx.

Dijous 27 setembre 2018

Data inicio: 27/9/2018

Data fi: 27/9/2018

Hora inicio: 16:00h

Dia de la setmana: dijous

Lloc de realització: Auditori Càmera -Av. Diagonal, 452 – Barcelona

Llegir més

Modificacions Fiscals a la  Llei Pressupostos Generals de l’Estat
30 jul 2018

Modificacions Fiscals a la Llei Pressupostos Generals de l’Estat

A continuació els informem de les principals NOVETATS FISCALS incloses en la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018:

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’ IRPF amb efectes des del 05-07-2018:

  • Augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball, i augmenta la quantia per sota de la qual es podrà aplicar. La reducció es pot aplicar als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.

Llegir més

NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE
9 mai 2018

NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE

Fem arribar aquesta circular als nostres clients amb la finalitat de informar sobre els canvis que suposarà l’entrada en vigor, el proper 25 de maig de 2.018, del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu (RGPD – Reglamento General de Protecció de Dades), finalitzant el termini de dos anys concedit per a l’adequació d’ aquesta nova regulació. Amb això, a l’esmentada data, quedaran derogats la Llei i el Reglament espanyols (Llei 15/1999 de Protecció de Dades i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament).

Totes les empreses hauran d’adaptar-se al nou Reglament, i no fer-ho pot implicar importants sancions. Per aquesta raó, informem de les principals novetats que implicarà aquesta nova regulació.

Llegir més

Curs Venda de l’Empresa: Creació de Valor i Procés a la Cambra de Comerç de Barcelona
16 mar 2018

Curs Venda de l’Empresa: Creació de Valor i Procés a la Cambra de Comerç de Barcelona

Després de l’èxit de les darreres edicions, el proper mes de maig Jordi Gallemí i Josep Maria Moré, socis del despatx, reediten el curs Venda de l’Empresa: Creació de Valor i Procés a la Cambra de Comerç de Barcelona.

En aquest curs aprendràs tot el que cal saber per a preparar la teva empresa per a la venda o bé encarar un pla d’adquisicions.  Hi treballaràs com maximitzar-ne el valor, diagnosticant i aliniant les dimensions de Negoci, Corporatives i Vitals per a l’èxit en el procès i coneixeràs el full de ruta a seguir per a materialitzar-lo.

Llegir més