QUAN I PER QUÈ CREAR UN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ A LA NOSTRA EMPRESA?

3 jun 2019
Jurídic

El nostre soci Josep Maria Moré,MBA de IESE, consultor i integrant de diversos consells d’administració, i Jordi Gallemí,Advocat, diplomat per IESE (PADE) i per ESADE en Dret Concursal, han preparat un nou curs de formació a impartir en la Seu Central de la Cambra de Comerç de Barcelona,els pròxims  4, 18 i 25 de juny.

Són objectius del curs analitzar la idoneïtat del quan i per què és convenient per a  la nostra empresa implementar un Consell d’Administració.Distingir les tasques pròpies del govern de l’empresa i les de gestió de l’activitat,així com les responsabilitats i implicacions jurídiques dels seus membres.

Per a governar la complexitat, evolució i creixement d’una empresa,convé plantejar-se la necessitat de diferenciar les responsabilitats de governar-lideratge estratègic-i dirigir-lideratge operatiu-,i la bona configuració d’un Consell d’Administració pot esdevenir en un bon instrument per a aquesta distinció.