8 gen 2019

MESURES URGENTS EN HABITATGE I LLOGUER

El passat 19 de desembre de 2018, va entrar en vigor el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Donada la seva transcendència, i sense perjudici de posteriors anàlisis més profunds,Read More