8 gen 2019

MESURES URGENTS EN HABITATGE I LLOGUER

El passat 19 de desembre de 2018, va entrar en vigor el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Donada la seva transcendència, i sense perjudici de posteriors anàlisis més profunds,Read More
7 des 2016
0 Comment

IVA / IRPF: LLOGUER DE PIS COM A VIVENDA I DESPATX

El lloguer d'un pis, si es destina exclusivament a habitatge, està exempt d'IVA, però si l'inquilí utilitza part de l'immoble com a despatx professional llavors sí que haurà de repercutir IVA sobre el total de la renda. (more…)