17 gen 2017
0 Comment

PRESTACIÓ PER MATERNITAT – EXEMPCIÓ IRPF

L’informem que el passat mes de novembre es va donar a conèixer el contingut de la sentència 810/2016 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid que qüestiona la interpretació feta fins al moment per part de l’Agència Tributària enRead More
7 des 2016
0 Comment

IVA / IRPF: LLOGUER DE PIS COM A VIVENDA I DESPATX

El lloguer d'un pis, si es destina exclusivament a habitatge, està exempt d'IVA, però si l'inquilí utilitza part de l'immoble com a despatx professional llavors sí que haurà de repercutir IVA sobre el total de la renda. (more…)