TERCER PAQUET DE MESURES DE SUPORT EN LA CRISI DEL COVID-19

Benvolgut client

Davant la gravetat de la situació donada pel Covid 19, el Consell Ministres reunit en data de  31-03-2020 va adoptar un  tercer paquet de mesures excepcionals que complementen a la normativa vigent que afecten empreses i professionals (Reial decret llei 10/2020), que amb la finalitat de facilitar el seu enteniment, procedim a resumir:

  • Prohibició de desnonaments d’inquilins durant 6 mesos, així com la renovació automàtica dels lloguers que vencin en tres mesos a l’entrada en vigor del RD.
  • Articulació de Microcrèdits a través de l’ICO als inquilins en situació vulnerable.
  • Concessió de moratòries per al pagament de la Seguretat Social i ajornament dels deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de Juny.
  • Moratòria d’hipoteques els immobles afectes a l’activitat econòmica d’autònoms.
  • En el cas dels autònoms, s’estableix que els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat podran abonar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l’Estat d’Alarma.
  • Suport en Subministraments bàsics, s’àmplia la mesura a potencials perceptors del bo social elèctric com els autònoms  que hagin cessat la seva activitat o vist reduït els seus ingressos més d’un 75%.
  • Ampliació de els supòsits en els quals es poden rescatar les aportacions realitzades a plans de pensions, de manera que podran recórrer a les mateixes les persones que estiguin immerses en un expedient de regulació temporal d’ocupació i els autònoms que hagin cessat la seva activitat.
  • A més, s’estableixen diferents mesures perquè els autònoms i les empreses puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes es abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’Estat d’Alarma.

 

Quedem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema,

 

ANEXO TERCER PAQUETE DE MEDIDAS DE APOYO COVID-19